Politikalarımız

Misyon

Yaşadığı toplumun gereksinimlerini belirleyip çözüm üreten, gelişime ve yeniliğe açık, etik değerlere bağlı, milli hassasiyetlere sahip meslek insanları yetiştirmek ve evrensel standartlarda ürettiği bilgiyi insanlara yararlı çıktılara dönüştürecek bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek.

Vizyon

Uluslararası standartlarda bilimsel saygınlığa sahip, tercih edilen bir dünya üniversitesi olmak.

Kalite Politikası

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetim faaliyetlerimizin;

 • HİTÜ’nün misyonu ve vizyonu doğrultusunda,
 • Tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışıyla,
 • Etik değerlere ve hukuki ilkelere dayalı,
 • İnsan odaklı, yenilikçi ve sürekli iyileştirme prensibiyle, gerçekleştirilmesidir.

Hitit Üniversitesi Araştırma Geliştirme Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomik, bilimsel ve sosyokültürel katkılar sağlayacak,
 • Multidisipliner ve transdisipliner araştırmaların teşvik edildiği,
 • Üniversite-sektör işbirliğinin desteklendiği,
 • İhtisaslaşma alanı olan Makine ve İmalat Teknolojilerine yönelik projelere öncelik verilen,
 • Patent, bilimsel yayın ve diğer yüksek katma değeri olan çıktılara dönüşme potansiyeli olan araştırma-geliştirme çalışmalarına önem veren 

bir Araştırma-Geliştirme politikasını benimser.

Hitit Üniversitesi Eğitim Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Öğrenci ve kalite odaklı, etkin ve sürdürülebilir bir eğitim-öğretim anlayışı etrafında şekillenen,
 • Ulusal ve uluslararası standartları belirleyen çağdaş gereksinimlere entegre olan,
 • Araştıran, sorgulayan, yeniliklere açık, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan,
 • Her düzeyde uluslararasılaşmayı önceleyen,
 • Her kesimden paydaş görüşlerine ve memnuniyetine önem veren,
 • Uzaktan eğitim süreçlerini yukarıdaki standartları sağlayacak şekilde yapılandıran 

 bir eğitim politikası benimser.

Hitit Üniversitesi Kurumsal Yönetim Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Kurumsal değerlerin ve kurum kültürünün yaygınlaşmasını sağlayacak yatay ve dikey iletişim ağlarını kuran,
 • Etkin ve etkili bilgi yönetimi ve güvenliğini sağlayan,
 • Kurumumuzun misyon ve vizyonu doğrultusunda, insan haklarına saygılı, eşit, tarafsız, liyakat esaslı bir insan kaynakları yönetimi yürüten,
 • Çalışanların kurumsal aidiyetini artıracak çok yönlü iletişimi güçlendiren,
 • İnsan kaynakları planlaması kapsamında çalışanların kişisel ve kariyer gelişimlerini destekleyen, performanslarını değerlendiren ve eğitim planlamalarını gerçekleştiren,
 • İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyumlu güvenilir ve sağlıklı bir iş ortamı sağlayan,
 • Yenilikçi bilgi ve gelişen teknoloji ile desteklenmiş örgütsel değişim ortamını yaratan

bir kurumsal yönetim politikası benimser. 

Hitit Üniversitesi Topluma Hizmet Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Topluma hizmet bilinciyle yaşadığı toplumun gereksinimlerini tespit ederek çözüm üreten,
 • Topluma katkı sağlamaya yönelik hizmet ve iş birliklerini artırmak için paydaşlarıyla birlikte hareket eden,
 • Paydaş memnuniyetini üst düzeye taşıyan ve toplumsal değerlere saygı duyan,
 • Bölgesel ve yerel kalkınmayı güçlendirici kültür, sanat ve spor faaliyetlerini gerçekleştirmenin yanı sıra sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdüren,
 • Bu değerler bütünü içerisinde nitelikli insan yetiştiren ve daha güçlü bir toplumu hedefleyen 

bir topluma hizmet politikası benimser.

Hitit Üniversitesi Uluslararasılaşma Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısını artırarak Üniversite genelinde küreselleşmiş bir eğitim-öğretim atmosferi yaratan ve çok kültürlülüğü geliştiren, 
 • Farklı ülkelerden üniversitelerle yapılan iş birliklerini güçlendirerek küresel yükseköğrenim camiası içerisinde yer edinen,
 • Uluslararası nitelikteki yayın ve projelerin sayılarının artırılması suretiyle uluslararası bilimsel ağlar içerisinde etkili ve görünür olan,
 • Uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerin artırılmasına yönelik çalışmalar yaparak üniversitemizi, kentimizi ve ülkemizi bu hususlarda global bir çekim merkezi haline getiren,
 • Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim üyesi sayısını yükselterek dünya çapındaki yükseköğrenim hareketliliğin önemli bir parçası haline gelen,
 • Yabancı dilde eğitim veren bölüm sayısı artırarak mezunlarımızın ulusal ve uluslararası iş gücüne katılım imkanını güçlendiren,
 • Yukarıda zikredilen politikalar vasıtasıyla Üniversitemizi uluslararası kurumların başarı sıralamalarında daha iyi seviyelere taşıyan

bir uluslararasılaşma politikası benimser.


HIZLI ERİŞİM