Alt Komisyonlar

ALT KOMİSYONLAR

ULUSLARARASILAŞMA ALT KOMiSYONU

Doç. Dr. Kazım Köse

Rektörlük

Öğr. Gör. Talip KANALGA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Dilek KÜÇÜKBOZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

EĞiTiM-ÖĞRETiM ALT KOMiSYONU

Doç. Dr. İsmail BULUT

İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin ERDİN

Mühendislik Fakültesi

Öğr. Gör. Ahmet KOÇ

Rektörlük

Öğr. Gör. Eda İLHAN DİNÇER

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu

ARAŞTIRMA GELiŞTiRME ALT KOMiSYONU

Arş. Gör. Dr. Eda AKTAŞ AKYILDIZ

Mühendislik Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Güven AKÇAY

Tıp  Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Derya YÜKSEL KOÇAK

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Büşra MORAN BOZER

HÜBTUAM

TOPLUMA HiZMET ALT KOMiSYONU

Doç. Dr. Selen ÖZAKAR AKÇA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYA

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Öğr. Gör. Berçem BARUT

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

YÖNETiM HiZMETLERi ALT KOMiSYONU

Doç. Dr. Ufuk GERGERLİOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öğr. Gör. Serhat SAATCİ

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Ayşe Müge DEMİRAL

Rektörlük

Öğr. Gör. Ahmet ER

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

HIZLI ERİŞİM