Üniversitemiz, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecini Tamamladı


Nicelik yönünden büyümenin yanı sıra nitelikli büyümeye büyük önem veren ve bu kapsamda yaptığı çalışmalarla ulusal/uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan sıralamalarda  farklı pek çok alanda her geçen gün daha üst sıralara yükselmeye devam eden Üniversitemize, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı üyeleri tarafından eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim süreçlerini değerlendirmek üzere ziyaretler yapılmıştır. Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı çerçevesinde yapılan bu ziyaretler, 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında olup; bunun için 2020 yılına kadar süre olmasına rağmen, Üniversitemizin, YÖK’ten gelecek olan talebi beklemeden Kurumsal Dış Değerlendirme için başvurması ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından uygun görülmesi sonrasında gerçekleştirilmiştir. İki aşamada yapılan değerlendirme ziyaretlerinde Üniversitemizin misyon, vizyon ve stratejik planı doğrultusunda Üniversitemizin; 

- Eğitim-öğretim,

- Kalite güvence sistemi, 

- Araştırma ve geliştirme,

- Toplumsal katkı, 

- Yönetim sistemi ve kurumsal karar alma süreci

alanlarındaki yetkinlikleri değerlendirilmiştir.

Prof. Dr. Arif Bülent Özgüler başkanlığında; Prof. Dr. Mehmet Fevzi Ünal, Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Prof. Dr. Aynur Ayşe Karaduman, Doç. Dr. Yücel Özmen, ve Fehmi Gür’den oluşan YÖKAK Dış Değerlendirme Takımı, ilk aşamada 5 Kasım 2018 tarihinde Ön Ziyaret ve ardından da 19-21 Kasım 2018 tarihleri arasında Üniversitemizin tamamına yakın birimlerinin değerlendirildiği Saha Ziyaretlerini gerçekleştirmiş ve bu süreçte yönetim kadrosu, akademik ve idari personel, öğrenciler ve dış paydaşlar ile görüşmeler yapılmıştır.

Böylesi önemli bir sürece Üniversitemizin 2020 yılına kadar süresi olmasına rağmen başvurmasındaki en önemli etken; eğitim-öğretim, araştırma ve altyapı başta olmak üzere hemen her alandaki nitelikli büyüme hedefine hep beraber yöneldiğimiz çok değerli akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin bizlere vermiş olduğu destek ve motivasyon olmuştur. Bu bakımdan, Dünya Üniversitesi olma hedefine her gün bir adım daha yaklaşan Üniversitemizde, sürece destek ve emek veren iç ve dış paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. 

Üniversitemizin nicel olarak büyümesinin yanısıra niteliğinin artırılmasında oldukça önemli bir işlev üstlenecek olan bu sürecin oluşturulmasındaki katkılarından dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a ve değerlendirme sürecinde titiz ve yoğun bir çalışma ortaya koyan değerlendirme takımı üyelerine içtenlikle şükranlarımızı sunuyoruz.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
HIZLI ERİŞİM