Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı

12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Amasya Terziköy’de yaklaşık 70 kişilik bir ekiple gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, akademik birim üst yöneticileri ile birlikte çoğunluğu fakülte/enstitü/MYO sekreteri olmak üzere idari personel ayrıca Rektörlük birimlerinin idari yöneticileri, bazı koordinatörlükler ve UYGAR yöneticileri de katılmıştır. Yetişkin eğitimi teknikleri ile gerçekleştirilen toplantıda KIDR raporu paylaşılmış ve idealde olması gereken duruma ilişkin eğitim verilmiştir. Çalışma grupları aracılığıyla eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve kalite-yönetim süreçleri masaya yatırılarak SWOT analizi yapılmış ve çözüm önerileri birlikte değerlendirilmiştir. HIZLI ERİŞİM