İç Denetim Süreci Gerçekleştirildi

Üniversitemizde, 08-12 Ekim 2018 tarihleri arasında ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi İç Denetimi gerçekleştirildi. İç Denetçi Sertifikasına sahip akademik ve idari personelimiz ile yürütülen bu faaliyet doğrultusunda Kalite Yönetimi Sistemi dahilindeki tüm birimlerimiz ziyaret edildi. Birim ziyaretleri sırasında kalite yönetimi sistemi dokümantasyonu yanı sıra eğitim başta olmak üzere akademik ve idari işleyiş ile ilgili diğer süreçler de incelenerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Yöneticiler ve tüm çalışanlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanmasına önemli katkısı bulunan bu süreçte saptanan sürekli iyileştirmeye yönelik hususların Kalite Yönetimi Sistemi Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında ele alınması ve gerçekleşmelerin ikincil denetimlerle tekrar değerlendirilmesi planlanmaktadır. HIZLI ERİŞİM